Groep 5/7

De groep van meester Wim.

Groep 5/7 telt dit schooljaar 20 leerlingen.

We zijn een christelijke school en dragen deze identiteit uit. Daarbij hoort ook onze dagelijkse opening. We volgen de methode Kind op Maandag. We beginnen de dag met elkaar met gebed en sluiten hier ook mee af.

Op donderdag- en vrijdagmiddag hebben de kinderen gym van juf Anouk. De kinderen moeten hiervoor gymkleren, gymschoenen en eventueel een handdoek voor het douchen (niet verplicht) meenemen.

Lezen: Elke schooldag staat er ca. 30 minuten lezen op het programma (meestal aan het begin van de schooldag). De methode Estafette wordt hierbij gebruikt om de leestechniek te ontwikkelen. Daarnaast kunnen kinderen voor het stillezen kiezen uit leesboeken, stripboeken, magazines, boeken over dieren/landen/natuur etc.

Begrijpend lezen: We werken met de methode Nieuwsbegrip. Deze methode sluit aan bij actuele onderwerpen. Ook maken de kinderen elke week een andere tekstsoort en een oefening woordenschat.

Rekenen: We volgen de methode Wereld in getallen. Groep 6 werkt met getallen tot 100.000 en gaat ook rekenen met breuken. In groep 7 gaan we verder bouwen op wat in groep 6 is aangeboden: cijferend rekenen, breuken, verhoudingen, oppervlakte en omtrek, gewichten, inhoudsmaten. Ook leren de kinderen rekenen met procenten, oppervlaktematen als dam en hectare, inhoudsmaten in kubieke dm en m. Verhaalsommen worden steeds belangrijker; het begrijpen van wat er aan je gevraagd wordt en met de informatie een juiste som kunnen maken.

Taal: Onze nieuwe taalmethode, Taal op Maat, biedt verschillende onderdelen aan, zoals woordenschat, taalbeschouwing, spreken/luisteren en het schrijven van teksten.

Spelling: Onze spellingmethode, ook van Taal op Maat, sluit aan bij de methode en thema’s uit de taallessen. In groep 7 gaan de helft van de woordpakketten over werkwoordspelling. Het is erg belangrijk dat de kinderen zich steeds meer bewust worden van de regels die gelden voor spelling en dit zelf kunnen toepassen.

Wereldoriëntatie: Sinds enkele jaren werken we met een nieuwe methode voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek: Blink Wereld geïntegreerd. Wekelijks krijgt de groep verkeersles. In april is het verkeersexamen voor groep 7.

Creatieve vakken: Voor muziek, tekenen en handvaardigheid werken we met de methode “Moet je doen”.

Schrijven: In groep 7 leren de kinderen de blokletters aan. Hierna kunnen ze kiezen of ze aan elkaar blijven schrijven of liever in blokletters gaan schrijven.

Huiswerk: De kinderen van groep 5/7 krijgen huiswerk. Dit bestaat gedeeltelijk uit "maak"-werk en gedeeltelijk uit "leer"-werk (bijv. methode-gebonden toetsen of Engels). Het huiswerk wordt een week van te voren meegegeven.

Ieder kind in groep 5/7 houdt 1x per jaar een spreekbeurt.