De kinderen van groep 6/7 krijgen huiswerk. Dit bestaat gedeeltelijk uit "maak"-werk (bijv. taalkaarten) en gedeeltelijk uit "leer"-werk (bijv. methode-gebonden toetsen aardrijkskunde, topografie, geschiedenis).


Omdat huiswerk noteren, plannen en maken/leren vaardigheden zijn die -als voorbereiding op het voortgezet onderwijs- verder ontwikkeld moeten worden, kan het handig zijn dat kinderen een eigen agenda hebben en die bij zich hebben op school (vooral 's middags wordt vaak huiswerk opgegeven, omdat dan de zgn. wereldoriënterende vakken op het programma staan).

Ter ondersteuning en om ouders ook inzicht te geven, volgt op deze webpagina een overzicht van het actuele huiswerk. 

 datum  vak  huiswerk

 
 Donderdag 2 november    

 
 Taal

 
 Maken - Taalkaarten 17 & 18  


Klik hier voor het rooster van boekbesprekingen en spreekbeurten 2017-2018

TIP 1: klik hier om naar online overhoorprogramma (www.wrts.nl) te gaan!
TIP 2: klik hier om topografie op internet te oefenen!