Onze school ontvangt regelmatig uitnodigingen voor informatie/voorlichtings-bijeenkomsten op scholen voor Voortgezet Onderwijs. Deze zullen zoveel mogelijk via de kinderen uit groep 8 worden meegegeven naar huis.

De data van de bij ons bekende voorlichtingsdagen van het regionale Voortgezet Onderwijs zijn als volgt:

Vrijdag 13 oktoberRSG N.O.-Veluwe, jaarlijkse bezoekochtend groep 8: de leerlingen van groep 8 krijgen een rondleiding en demonstratielessen.

Woensdag 25 oktober, 19.00-21.00 uur, Noordgouw Heerde, Voorlichtingsavond over de plusprofielen Sport, Expressie en Research voor alle leerlingen.

Woensdag 8 november, 19.30-21.30 uur, St. Bernardusschool, voorlichtingsavond over het vo door de RSG en Noordgouw.

Donderdag 16 november, 19.30-21.00 uur, Noordgouw Heerde, Cambridge voorlichting voor Atheneum-plus leerlingen. Vanaf volgend jaar is dit waarschijnlijk ook mogelijk voor het Mavo en Havo.

Donderdag 16 november, 19.30 uur, RSG N.O.-Veluwe, algemene voorlichting voor ouders van leerlingen van groep 8.

Maandag 20 november
, 19.30 uur, RSG-N.O. Veluwe, voorlichting voor ouders en leerlingen uit groep 8 over de sportklas in het vmbo en het tweetalig atheneum.

Donderdag 7 december, 19.00-21.15 uur, Gymnasium Apeldoorn, Informatie- en workshopavond voor ouders en leerlingen.

Woensdag 17 januari, 19.00-22.00 uur, Noordgouw Heerde: Open Avond, informatieavond voor ouders en leerlingen uit groep 8.

Vrijdag 26 januari, 15.30-20.30 uur, AOC Oost Twello, open dag.

Zaterdag 27 januari, 10.00-12.30 uur, AOC Oost Twello, open dag.
Zaterdag 27 januari, 11.00-14.00 uur: RSG N.O.-Veluwe, Open Dag.

Woensdag 31 januari, 14.00-16.00 en 17.30-19.30 uur, Gymnasium Apeldoorn, open dag voor ouders en leerlingen.

Dinsdag 20 februari, 19.30 uur, Noordgouw Heerde, extra Informatie Avond (voor wie 17 januari heeft gemist of nog wat vragen wil).