Onze school ontvangt regelmatig uitnodigingen voor informatie/voorlichtings-bijeenkomsten op scholen voor Voortgezet Onderwijs. Deze zullen zoveel mogelijk via de kinderen uit groep 8 worden meegegeven naar huis.
Groep 8 bezoekt de Noordgouw en de R.S.G.

De data van de voorlichtingsdagen van het regionale Voortgezet Onderwijs kunt u vinden op de site van de scholen. Hieronder ziet u de voorlichtingsdagen per maand genoemd van de Noordgouw en de R.S.G.

Oktober,  Noordgouw Heerde, Voorlichtingsavond over de plusprofielen Sport, Expressie en Research voor alle leerlingen.

November,  Noordgouw Heerde, Cambridge voorlichting voor Atheneum-plus leerlingen. 

November,  RSG N.O.-Veluwe, algemene informatieavond voor ouders en leerlingen van groep 8.

November
,  RSG-N.O. Veluwe, voorlichting voor ouders en leerlingen uit groep 8 over de sportklas en het tweetalig atheneum.

Januari,  Noordgouw Heerde: Open Avond, informatieavond voor ouders en leerlingen uit groep 8.

Januari,  RSG N.O.-Veluwe, Open Dag.

Februari,  Noordgouw Heerde, extra Informatie Avond (voor wie in januari wat heeft gemist of nog wat vragen wil).