Nieuwsbrieven

Hieronder de nieuwsbrieven die we dit jaar verstuurd hebben. De nieuwsbrief verschijnt eens per maand. Leerlingen en medewerkers van onze school ontvangen deze automatisch per e-mail. Wilt u óók onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf u dan in via het formulier onderaan de homepage.

Schooljaar 2020-2021

December 2020
November 2020
Oktober 2020
September 2020

Schooljaar 2019-2020

Extra Nieuwsbrief informatie schooljaar 2020-2021
Juli 2020
Juni 2020
Mei 2020
April 2020
Maart 2020
Februari 2020
Januari 2020
December 2019
November 2019

Oktober 2019

September 2019

Onderwerp: Uitnodiging Oudervertelavonden
Datum: 31-08-2016

Epe, woensdag 31 augustus 2016

Betreft: uitnodiging oudervertelavond.

Geachte ouders van groep 1 t/m 8,

Het schooljaar is weer begonnen en ook dit jaar vinden wij het fijn om u uit te nodigen voor de oudervertelavonden.
Deze vinden plaats op maandag 12 september en woensdag 21 september.
Het is de bedoeling dat u als ouder “vertelt” over uw kind. De vandaag meegegeven vragenlijst zal uitgangspunt van het gesprek zijn.
Wilt u deze lijst alvast thuis invullen, en uiterlijk woensdag 7 september op school inleveren?
De leerlingen van groep 6, 7 en 8 worden uitgenodigd om met de ouders mee te komen.

Dit gesprek duurt 10 minuten.
Het is de bedoeling dat alle ouders komen, ook als uw kind al eerder bij de leerkracht in de klas heeft gezeten.

Op de website vindt u onder de link: Nieuws -> Ouderbrieven een overzicht van de dagen en alle tijden van de leerlingen van de klas. Tussen de kinderen van één gezin zit 10 minuten tussenruimte.

Wilt u, als u echt verhinderd bent, zelf ruilen met andere ouders en dat per mail doorgeven aan de leerkracht.

Wij hopen, in het belang van uw kind, op een fijne samenwerking tussen u als ouder en ons als leerkrachten.

Met vriendelijke groeten
Namens het team K. Norelschool,

Corrianne de Vries,
Directeur