Bovenbouw A

Welkom in onze bovenbouwgroep A 

Dit jaar zijn we een groep met 22 kinderen uit groep 6 en 7. 
 
Onze juffen zijn juf Eva en juf Adrie. 
Juf Lisanne is onze onderwijsassistent. 

We zijn een christelijke school en dragen deze identiteit uit. Daarbij hoort ook onze dagelijkse opening. We volgen de methode Kind op Maandag en zingen mooie liederen. We beginnen de dag met elkaar met gebed en sluiten hier ook mee af. 

Op maandagmorgen gaat groep 6 om de week zwemmen in de Koekoek in Vaassen. 
Op vrijdagmiddag gaan we gymmen en groep 7 op maandagmiddag. 

 

De bovenbouwgroep A werkt samen met bovenbouw B. De kinderen werken op het niveau dat bij hen past en daarom hebben we de vakken, taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen ingedeeld in verschillende niveaus. De kinderen kunnen op deze manier zichzelf ontwikkelen op het niveau dat bij hen past en daardoor ervaren ze leerplezier. 

 

Lezen: Elke schooldag staat er ca. 30 minuten lezen op het programma . 

De methode Estafette wordt hierbij gebruikt om de leestechniek te ontwikkelen. Daarnaast kunnen kinderen voor het stillezen kiezen uit leesboeken, stripboeken, magazines, Engelse boeken, boeken over dieren/landen/natuur etc. 
 
Begrijpend lezen: Op woensdag- en donderdagmorgen werken we met de methode Nieuwsbegrip. Deze methode sluit aan bij actuele onderwerpen.  
In deze lessen komen verschillende vormen van begrijpend lezen aan bod: verwijswoorden, algemeen tekstbegrip, verbanden leggen. 
 
Rekenen: We volgen de methode Wereld in Getallen. Dit maken de kinderen op chromebooks via het programma Snappet. 

 
Taal: Onze taalmethode, Taal op Maat, biedt verschillende onderdelen aan, zoals woordenschat, taalbeschouwing, spreken/luisteren en het schrijven van teksten. Deze verwerking vindt ook plaats via Snappet. 
 
Spelling: Onze spellingmethode, Spelling op Maat, sluit aan bij de methode van de taallessen.  
 
Wereldoriëntatie: Wij werken dit jaar met de wereldoriëntatiemethode van Blink. 

Dit is een geïntegreerde methode waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuniek verwerkt zijn. 

De lessen hebben een thema waaraan we 6 tot 8 weken werken. 
 
Creadoe-middag: Tijdens deze middag zijn de bovenbouwgroepen verdeeld en werken in kleine groepen. Er wordt tekenen, handvaardigheid, dans/drama en techniek aangeboden tijdens deze vorm van circuitonderwijs. Elke periode duurt 2 a 3 weken. We maken gebruik van de methode “moet je doen” en de leerlijnen van natuur en techniek. 

Daarnaast gebruiken we ook de actualiteit voor deze vakken. 
 
Schrijven: We schrijven nog steeds 2 keer per week met de methode Pennenstreken. 
 
Huiswerk: Sommige kinderen krijgen een woordpakket mee naar huis voor spelling, dat hoort u dan van ons. 

En natuurlijk willen we graag dat alle kinderen blijven lezen!!