Groep 3

Dit jaar zitten er 19 kinderen in groep 3.

Op maandag en dinsdag staat Eva Brinkman voor de groep en op woensdag, donderdag en vrijdag staat Marjan Rouwenhorst voor de groep. Ook hebben we een onderwijsassistent die ons helpt in de klas, Natascha Roeke.

We zijn een christelijke school en dragen deze identiteit uit. Daarbij hoort o.a. onze dagelijkse opening. We volgen de methode Kind op Maandag. We beginnen de dag met elkaar met gebed en sluiten hier ook mee af. 
Elke dag staan naast de opening lezen, taal, spelling en rekenen op het programma. Ook kanjertraining, de creatieve vakken, gym en wereldoriëntatie komen aan bod.

Veilig Leren Lezen
In groep 3 leren de kinderen lezen en schrijven. We werken met de methode Veilig leren lezen (kim-versie). De methode bestaat uit 13 kernen (hoofdstukken). Na elke kern mag het werkboekje mee naar huis. Zo worden de ouders op de hoogte gehouden van wat het kind tijdens elke kern leert. Ouders kunnen zo betrokken zijn bij de leesontwikkeling en kunnen de kinderen motiveren en stimuleren. Voorlezen van harte aanbevolen!

Rekenen: Wereld in getallen

Met rekenen werken we met Wereld in Getallen 5. Er zijn 9 blokken per schooljaar. Per blok komen verschillende doelen aan bod. Per week werken we aan twee doelen uit 1 domein. Dus bijvoorbeeld "oriëntatie getallen" en "splitsen". In groep 3 zullen we voornamelijk werken aan sommen t/m 10 en het automatiseren daarvan.


Gym

Op maandagmorgen en dinsdagmiddag staat gym op het rooster. We sporten in de "grote gymzaal" bij de Burgerenk en de kinderen nemen op die dag de gymtas mee naar school.

Contact

Via Klasbord versturen we informatiebrieven. U kunt ons persoonlijk en via de mail vragen stellen of zaken doorgeven.
Als u één van ons wilt spreken, dan het liefst na schooltijd. Mailen kan natuurlijk ook.
Toelichting over alle zaken die met school te maken hebben, zoals algemene schoolregels, de kalender, afval, maar ook wettelijke regelingen, CJG, GGD, logopedie enz. zijn te vinden op onze kalender of in onze schoolgids 2022-2023 die binnenkort weer op de website te vinden is.

Marjan Rouwenhorst:
mrouwenhorst@knorel-epe.nl
Eva Brinkman
ebrinkman@knorel-epe.nl