Ons onderwijs

Het motto van onze school is: "De K. Norel past jou wel". Daarmee willen we aangeven dat het kind voor ons centraal staat. Wij vinden het belangrijk dat een kind gewaardeerd wordt en zich in een veilige omgeving kan ontplooien, en zoveel mogelijk het onderwijs krijgt dat bij hem of haar past.  Door ons onderwijs proberen we de kinderen te motiveren en nieuwsgierig te maken, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige individuen met verschillende talenten. Daarbij beseffen we heel goed dat we als leerlingen, leerkrachten én ouders elkaar nodig hebben. 

Waar wij voor staan

We leven in een hectische wereld, waarin de maatschappelijke druk om te presteren groot is. Het is heel belangrijk dat kinderen in een vertrouwde en veilige omgeving naar school kunnen gaan waarin ze zich op hun gemak en veilig voelen, zich iedere dag gesteund voelen door hun leerkrachten én hun ouders. 

Op school willen we dat kinderen zichzelf kunnen en durven zijn met hun eigen unieke talenten en kracht, zonder slachtoffer te zijn van prestatie druk. In een omgeving waar we vanuit de christelijke waarden werken, scheppen we het juiste leerklimaat om kinderen uit te dagen en daarvanuit het beste uit zichzelf boven te halen.

We willen kinderen stimuleren om zelf keuzes te maken, en initiatieven te nemen.

Laten nadenken over wat ze zélf willen, en er dan voor gáán.

Elkaars talenten gebruiken en waarderen.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn : vertrouwen, betrokkenheid, transparantie, respect en kwaliteit