Ons onderwijs

Het motto van onze school is: "De K. Norel past jou wel". Daarmee willen we aangeven dat het kind voor ons centraal staat. Wij vinden het belangrijk dat een kind gewaardeerd wordt en zich in een veilige omgeving kan ontplooien, en zoveel mogelijk het onderwijs krijgt dat bij hem of haar past.  Door ons onderwijs proberen we de kinderen te motiveren en nieuwsgierig te maken, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige individuen met verschillende talenten. Daarbij beseffen we heel goed dat we als leerlingen, leerkrachten én ouders elkaar nodig hebben. 

Waar wij voor gaan en staan

Vanuit een veilige omgeving en een christelijke levensovertuiging bereiden wij kinderen voor op een leven lang leren en hun functioneren in de maatschappij.

Het kind staat op de K. Norel centraal:
 • Elk kind kan zich ontwikkelen in vaardigheden, kwaliteiten en intelligentie
 • Door goed onderwijs wordt het kind uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen, zowel op cognitief als op cultureel gebied
 • Het kind wordt serieus genomen, denkend vanuit mogelijkheden en kansen
 • Het kind voelt zich op zijn/haar gemak en voelt zich gezien en gekend door de leerkrachten
 • Verscheidenheid wordt omarmt: met respect voor elkaar mag iedereen zichzelf zijn
 • Balans tussen inspanning en ontspanning is belangrijk 

De K. Norel is een lerende organisatie:
 • Het team blijft zich ontwikkelen op didactisch en pedagogisch gebied
 • Het team leert (net als de leerlingen) van en met elkaar
 • Het team werkt samen met andere organisaties
 • De betrokkenheid van ouders ervaart het team als essentieel

Het concept van ’The Leader in Me’ heeft alles in zich om vorm te geven aan de visie van de K. Norel. Dit concept is gebaseerd op de zeven gewoonten van Stephen Covey. Vanuit deze basisgedachten leren we kinderen (samen) te leven en (samen) te werken. De zeven gewoonten zijn vormend en dragen bij, voor iedere leerling op eigen niveau, aan de ontwikkeling van stevige, verantwoordelijke burgers in de toekomstige maatschappij.

 1. Wees proactief
 2. Begin met het einddoel voor ogen 
 3. Belangrijke zaken eerst 
 4. Denk win-win 
 5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden 
 6. Synergie 
 7. Houd de zaag scherp

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn :

Tekstvak   Tekstvak    Tekstvak   Tekstvak   Tekstvak