Ouderraad

De Ouderraad (OR) ondersteunt de activiteiten die gedurende een schooljaar op de K. Norel gehouden worden. Financieel worden deze activiteiten gedekt vanuit de ouderbijdrage.
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage.
De activiteiten worden deels georganiseerd door de OR in nauwe samenwerking met en onder verantwoordelijkheid van het team van de school, evt. verlenen zij ondersteunende diensten bij diverse festiviteiten.
 
De Ouderraad bestaat uit ouders en één afgevaardigde uit het team. De huidige OR leden zijn: 

  • Albertine Vijge
  • Gerrianne Wijngaards
  • Artine Bredewout
  • Arjanne Durberg
  • Petra Vijge
  • Stefan de Winter

Vanuit het team: Adrie Kranendonk (leerkracht groep 5)

De activiteiten die door de OR tijdens het schooljaar worden georganiseerd zijn o.a. de Oliebollen Actie, de avondvierdaagse, ondersteunen van de paas/kerst-vieringen, schoolfeest.

Verder zijn we actief met allerhande werkzaamheden rond de school, zoals het schoolplein onderhoud.
 
Bij al deze activiteiten zoeken we altijd ouders die willen helpen! Specifieke hulp wordt gevraagd via de ouderhulpbrochure en mails.
 
Hebt u vragen, opmerkingen, suggesties o.i.d. dan kunt u deze kwijt in het postbakje van de ouderraad in de lerarenkamer op school.