De schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag: alle groepen inclusief NT2-klas 8.30-14.30 uur
Woensdag: alle groepen inclusief NT2-klas 8.30-12.15 uur
Vrijdag: groep 1 t/m 4 inclusief NT2-klas: 8.30-12.00 uur, groep 5 t/m 8: 8.30-14.30 uur

Continurooster

Sinds enkele jaren eten we met elkaar op school. We gaan uit van de volgende aandachtspunten:
• Er is binnen de school een plekje ingericht voor kinderen die er behoefte aan hebben om zich tijdens het speelkwartier tussen de middag even terug te trekken i.p.v. buiten te spelen;
• Bij regenachtig weer blijven de kinderen in het klaslokaal van de eigen groep en mogen daar zelfstandig spelmateriaal kiezen, onder toezicht van de geplande pleinwacht;
• Invoering van het continurooster levert een positieve bijdrage aan de verkeersveiligheid, omdat kinderen tussen de middag niet meer naar huis en weer naar school hoeven te gaan;
• Een continurooster waarbij alle kinderen overblijven op school betekent dat er geen onderscheid meer is tussen kinderen die wel of niet overblijven, iedereen is dus gelijk;
• Uitgangspunt bij de lunch is dat de leerkracht erop toeziet dat alles wat een kind van huis heeft meegekregen volledig wordt opgegeten en gedronken. De school wint deskundig advies in over wat qua samenstelling en hoeveelheid een verstandige lunch is voor de verschillende leeftijdscategorieën en informeert de ouders hierover;
• De verschillende pauzes zijn zodanig gepland dat optimaal en effectief gebruik wordt gemaakt van de schoolpleinen.