Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. De schoolgids 2018-2019 verschijnt binnenkort.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Het schoolplan ligt ter inzage op school.

Schoolondersteuningsplan

In dit document wordt een beschrijving gegeven van het schoolondersteuningsprofiel van onze school, zoals we dat graag zouden willen realiseren. Deze beschrijving van het schoolondersteuningsprofiel is het uitgangspunt voor het inrichten van ons onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte, het bepalen van de grenzen van de zorg en het voldoen aan de wettelijke bepalingen die bestaan rondom zorgplicht en ‘passend onderwijs’. Het nieuwe schoolondersteuningsplan verschijnt binnenkort.