Groep 3/4

 

Dit jaar zitten er 9 kinderen in groep 3 en 15 in groep 4.

Elke dag staat naast de opening; lezen, taal, spelling en rekenen op het programma. Ook kanjertraining, de creatieve vakken, gym  en wereldoriëntatie komen aan bod.

Veilig Leren Lezen

Voor de kinderen van groep 3 is een heel spannend schooljaar aangebroken; ze leren nu lezen en schrijven! We werken voor lezen en taal met de methode Veilig leren lezen (kim-versie). Deze methode bestaat uit 13 kernen (hoofdstukken). Na elke kern mag het werkboekje mee naar huis. Zo wordt u op de hoogte gehouden van wat uw kind tijdens elke kern leert, zodat u kunt inspelen op wat er in de klas gebeurt. Kinderen vinden het vaak leuk om thuis te laten zien wat ze hebben geleerd. Uw betrokkenheid hierbij zal hen extra motiveren en hun ontwikkeling stimuleren! 

Verschillen tussen kinderen

Er zijn grote verschillen tussen wat kinderen kennen en kunnen. Wij willen elk kind passende stof aanbieden. Daarom gebruiken wij de eerste twee weken om na te gaan wat elk kind al kent en kan. Op de website www.veiliglerenlezen.nl vindt u in de rubriek ‘Voor ouders, kim-versie’ meer informatie hierover.

Elke dag voorlezen is erg goed voor het plezier in lezen en de woordenschat wordt ontwikkeld en vergroot. We streven ernaar dat elk kind lid is van de bibliotheek. Daar kunnen gratis boeken geleend worden.

Rekenen: Wereld in getallen 

Een blok van rekenen bestaat uit 4 of 5 weken. Er zijn 8 blokken per schooljaar.
Per blok komen verschillende doelen aan bod. De kinderen kunnen op de vertelplaat van les 1 al zien welke sommen aan bod komen in een blok. Per week zijn er 4 lessen, les 5 geeft ruimte voor herhaling-afronding-verdieping.

Elke les is op de volgende manier opgebouwd:
Som 1 begint met automatiseren: “hoofdrekenen”; sommen die snel en handig uit te rekenen zijn.
Som 2 is de instructie som; nieuw aan te bieden leerstof of verdieping van bekende leerstof.
Som 3 is de zelfstandige verwerking van de lesstof.
Daarna kan er verder gewerkt worden aan de weektaak.

Kinderen die werken op basisniveau (2 ster=streefniveau) of plusniveau (3 ster=boven streefniveau) volgen bovenstaande route. Kinderen die meer moeite met rekenen hebben, kunnen de 1 ster-route volgen (= fundamenteel niveau). Na de instructie maken zij de opgaven in het bijwerkboek. De weektaak is ook aangepast.

De laatste week start met een toets. Er wordt getoetst op 1, 2 en 3-ster niveau.
Na invoering van het resultaat is er voor iedere leerling apart een takenbriefje waarop staat wat gedaan moet worden als herhaling en/of verdieping.

Zelfstandig werken

We zijn hard bezig om het zelfstandig werken in de groep in goede banen te leiden. En voor veel kinderen is dat nog best lastig. We werken met maatjes, waaraan je wel wat mag vragen.  
Om dit goed te regelen stappen we na verloop van tijd over op de dobbelstenen, waarmee je kunt aangeven of je niet gestoord wil worden(rood), wel even wil helpen (groen), of dat je een vraag hebt(?).
Het kan ook zijn dat wij aangeven dat het rood moet zijn en dat ze dus alleen moeten werken. De vragen mogen dan even (ong.10 min.) bewaard worden tot een later tijdstip.

Hulpjes

Op maandag worden er twee klassenhulpjes uitgekozen die de hele week mogen helpen. Dit kan betekenen dat uw kind na schooltijd iets later naar buiten komt.

Gym

Op maandag- en donderdagmiddag gymmen we in het Burgerenk gebouw. De tas gaat na de les weer mee naar huis.

Leerkrachten

Maandag en dinsdag staat Jeannette Deuzeman voor de groep. Woensdag tot en met Vrijdag geeft Marjan Rouwenhorst les. Op maandag tot en met donderdag komt Nicolet Stegeman een uur in groep 3 voor Veilig leren lezen zodat dan groep 4 extra aandacht van de eigen leerkracht krijgt. Op vrijdag doen Marjan en Jeannette dat samen.

Contact

Via klassenmail versturen we informatiebrieven. U kunt ons persoonlijk en via de mail vragen stellen of zaken doorgeven.

Elke woensdagochtend voor schooltijd bent u van harte welkom om de klas binnen te lopen. Als u één van ons wilt spreken, dan het liefst na schooltijd. Mailen kan natuurlijk ook.

Toelichting over alle zaken die met school te maken hebben, zoals algemene schoolregels, zending, de kalender, afval maar ook wettelijke regelingen, CJG, GGD, logopedie enz. zijn te vinden op onze kalender of in onze schoolgids 2018-2019 die binnenkort weer op de website te vinden is. 

Wij hopen op een fijn schooljaar en een goede samenwerking!

Melanie Dijkgraaf          mdijkgraaf@knorel-epe.nl
Marjan Rouwenhorst    mrouwenhorst@knorel-epe.nl