Groep 3/4

Dit jaar zitten er 23 kinderen in groep 3/4, dat zijn 10 kinderen in groep 3 en 13 kinderen in groep 4.

Leerkrachten
Op maandag en dinsdag staat Melanie Dijkgraaf voor de groep en op donderdag en vrijdag staat Marjan Rouwenhorst voor de groep. De woensdagen hebben de leerkrachten verdeeld, de leerkrachten zijn allebei aanwezig. We zijn een christelijke school en dragen deze identiteit uit. Daarbij hoort o.a. onze dagelijkse opening. We volgen de methode Kind op Maandag. We beginnen de dag met elkaar met gebed en sluiten hier ook mee af. 


Elke dag staat naast de opening; lezen, taal, spelling en rekenen op het programma. Ook kanjertraining, de creatieve vakken, gym en wereldoriëntatie komen aan bod. 

Veilig Leren Lezen
In groep 3 leren de kinderen lezen en schrijven. We werken met de methode Veilig leren lezen (kim-versie). De methode bestaat uit 13 kernen (hoofdstukken). Na elke kern mag het werkboekje mee naar huis. Zo worden de ouders op de hoogte gehouden van wat het kind tijdens elke kern leert. Ouders kunnen zo betrokken zijn bij de leesontwikkeling en kunnen de kinderen motiveren en stimuleren.

Rekenen: Wereld in getallen

Dit schooljaar zijn we gestart met Wereld in Getallen 5. Er zijn 9 blokken per schooljaar. Per blok komen verschillende doelen aan bod. Per week werken we aan twee doelen uit 1 domein. Dus bijvoorbeeld "oriëntatie getallen" en "splitsen". In groep 3 zullen we voornamelijk werken aan sommen t/m 10 en het automatiseren daarvan.
Met de kinderen van groep 4 maken we sommen t/m 100 en leren we de tafels van 1 t/m 10.


Gym
Op maandag- en donderdagmiddag staat gym op het rooster. We sporten in de "grote gymzaal" bij de Burgerenk en de kinderen nemen op die dag de gymtas mee naar school.

Contact
Via SchoolWapps versturen we informatiebrieven. U kunt ons persoonlijk en via de mail vragen stellen of zaken doorgeven.
Als u één van ons wilt spreken, dan het liefst na schooltijd. Mailen kan natuurlijk ook.
Toelichting over alle zaken die met school te maken hebben, zoals algemene schoolregels, zending, de kalender, afval maar ook wettelijke regelingen, CJG, GGD, logopedie enz. zijn te vinden op onze kalender of in onze schoolgids 2021-2022 die binnenkort weer op de website te vinden is.

Marjan Rouwenhorst: mrouwenhorst@knorel-epe.nl
Melanie Dijkgraaf: mdijkgraaf@knorel-epe.nl