Groep 4

Dit jaar zitten er 22 kinderen in groep 4.

Op maandag en dinsdag staat Eva Brinkman voor de groep en op woensdag, donderdag en vrijdag staat Marjan Rouwenhorst voor de groep.

We zijn een christelijke school en dragen deze identiteit uit. Daarbij hoort o.a. onze dagelijkse opening. We volgen de methode Kind op Maandag. We beginnen de dag met elkaar met gebed en sluiten hier ook mee af. Daarnaast vertellen we de verhalen uit Kind op maandag en zingen christelijke liederen. 
Elke dag staan naast de opening lezen, taal, spelling en rekenen op het programma. Ook kanjertraining, de creatieve vakken, gym en wereldoriëntatie komen aan bod.  
 
Rekenen: Wereld in getallen 
Met rekenen werken we met Wereld in Getallen 5. Er zijn 9 blokken per schooljaar. Per blok komen verschillende doelen aan bod. Per week zijn er 4 lessen, les 5 is een test-je waarbij de leerlingen zelf kunnen kijken of ze de aangeboden doelen hebben behaald. Binnen de 4 lessen worden 2 nieuwe doelen aangeboden. De leerlingen werken dus 2 lessen aan hetzelfde doel. 

Taal: Taal op maat
De leerstof van taal is verdeeld over 8 thema’s. Bij taal komen woordenschat, taalbeschouwing, luisteren en spreken en schrijven aan bod. Instructie-lessen en zelfstandig werken-lessen wisselen elkaar af. De verwerking wordt gemaakt in het werkboek.

Spelling: Nieuw Nederlands Junior
De leerstof van spelling is verdeeld over 8 blokken. Er worden 1 of 2 nieuwe doelen per blok aangeboden. Daarnaast geven we elke dag een 5 woordendictee om de verschillende doelen te blijven oefenen. Instructie-lessen en zelfstandig werken-lessen wisselen elkaar af. De verwerking wordt gemaakt in het werkboek.

Lezen: Atlantis
Tijdens de leeslessen werken we met de Atlantis. Hierin oefenen we begrijpend lezen en technisch lezen. De kinderen lezen elke dag aan het begin van de ochtend 20minuten in groepjes of met een duo. Verder hebben we 5 lessen in de week waarbij we de methode volgen.

Chromebook
De kinderen werken met een Chromebook. Hierop wordt de automatisering/verdieping van rekenen, taal en spelling gemaakt. De basis bij alle vakken is in werkboeken op papier.

Schrijven: Pennenstreken 
Dit jaar gaan we verder met het automatiseren van het blokhandschrift met de nadruk op de hoofdletters.

Wereldoriëntatie: de Zaken van Zwijsen 
We gebruiken de methode de zaken van Zwijsen. Hierin komen de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek geïntegreerd aanbod.

Kanjer  
In de groep staat kanjer wekelijks op ons programma. We volgen de lessen van de methode maar hanteren ook de gedragsregels en hebben regelmatig een klassengesprek over de kanjerregels.

Creatieve vakken 
Voor de beeldende vakken maken we gebruik van de methode Laat maar zien. We volgen hier de leerlijn zodat de kinderen met verschillende technieken en materialen in aanraking komen. Voor muziek gebruiken wij de methode 123Zing.

Gym 
Op maandagmorgen en dinsdagmiddag staat gym op het rooster. We sporten in de "grote gymzaal" bij de Burgerenk en de kinderen nemen op die dag de gymtas mee naar school.

Contact 
Via Klasbord versturen we informatie over de groep. U kunt ons persoonlijk en via de mail vragen stellen of zaken doorgeven. 
Als u één van ons wilt spreken, dan het liefst na schooltijd. Mailen kan natuurlijk ook. 
Toelichting over alle zaken die met school te maken hebben, zoals algemene schoolregels, de kalender, afval, maar ook wettelijke regelingen, CJG, GGD, logopedie enz. zijn te vinden op onze kalender of in onze schoolgids 2022-2023 die binnenkort weer op de website te vinden is. 
 
Marjan Rouwenhorst: mrouwenhorst@knorel-epe.nl  
Eva Brinkman: ebrinkman@knorel-epe.nl