Groep 4

Onze juffen zijn juf Marjan en juf Daniëlle.


We zijn een christelijke school en proberen deze identiteit uit te dragen. Daarbij hoort ook onze dagelijkse opening. We volgen de methode Kind op Maandag. Hierin komen mooie thema’s aanbod zoals de natuur, wijsheid, stilte en hebzucht. Bij deze thema’s horen Bijbelverhalen en liedjes. We beginnen de dag met elkaar met gebed en sluiten hier ook mee af.

Lezen:

We lezen uit de methode van Estafette, 4 keer per week een hoofdstuk.
Daarnaast mogen de kinderen mandlezen, dat zijn boeken die we uit de bibliotheek halen.
En regelmatig laten wij de kinderen stillezen, hoe meer je leest hoe meer je leert.
Ook vergroot het je woordenschat.
Probeer ook thuis veel te lezen met uw kind!

Rekenen:
In groep 4 leren we de tafels van 1,2,3,4,5 en 10 , sommen t/m 100 en het klokkijken: kwart voor en over, maar ook tien voor en tien voor half. Thuis herhalen vinden de kinderen fijn , klokkijken is vaak lastig.
 
Taal:
Voor taal gebruiken we de methode Taalactief waarin iedere 3 weken een thema wordt besproken en behandeld.
Daarnaast gebruiken we ook van taalactief de spellingmethode, ook 3 weken om de nieuwe categorieën onder de knie te krijgen.

Schrijven: Twee keer in de week besteden we extra aandacht aan het schrijven.

Iedere week doen we kanjertraining met de groep. We leren m.b.v. gekleurde petten, verhaal uit een boek en meestal doen we ook nog een spel. Belangrijke regels hierbij zijn: we vertrouwen elkaar, we werken samen, we doen niet zielig, niemand is de baas en we zijn eerlijk. Dit is erg belangrijk voor hun sociale en emotionele ontwikkeling.

Wereldoriëntatie:
In groep 4 gaan we dit schooljaar werken met Wijzer, een wereldoriëntatie methode speciaal voor dit leerjaar.

Hulpjes

Op maandag worden er twee klassenhulpjes uitgekozen die de hele week mogen helpen. Dit kan betekenen dat uw kind na schooltijd iets later naar buiten komt.

Gym

Op maandagmiddag en donderdagmiddag gymmen wij in het Burgerenk gebouw. Meester Jeroen geeft dan les. Graag dan een handdoek mee voor het douchen.

Leerkrachten

Maandag, dinsdag en woensdag staat Daniëlle Rorije voor de groep en op donderdag en vrijdag Marjan Rouwenhorst. Vooral bij het lezen krijgen we extra ondersteuning van juf Wilma en juf Colinda.

Contact

We proberen elke maand iets op de website te zetten over nieuws uit groep 4. Via klassenmail versturen we ook informatiebrieven. U kunt ons persoonlijk en via de mail vragen stellen of zaken doorgeven.

Elke woensdagochtend voor schooltijd bent u van harte welkom om de klas binnen te lopen. Als u één van ons wilt spreken, dan het liefst na schooltijd. Mailen kan natuurlijk ook.

Toelichting over alle zaken die met school te maken hebben, zoals algemene schoolregels, zending, de kalender, afval maar ook wettelijke regelingen, CJG, GGD, logopedie enz. zijn te vinden op onze kalender of in onze schoolgids 2017-2018 die binnenkort weer op de website te vinden is. 

Wij hopen op een fijn schooljaar en een goede samenwerking!

Marjan Rouwenhorst    mrouwenhorst@knorel-epe.nl
Daniëlle Rorije    drorije@knorel-epe.nl