Groep 5/6

 

Welkom in groep 6

Dit jaar zijn we een  groep met 24 kinderen:

Geanne, Isa, Jurgen, Roa, Jesse, Sebastiaan, Elin, Stan, Lieke, Tim, Roan, William, Ize, Anouk, Niek, Daan, Roan, Erwin, Bas, Emma, Iris, Arda, Mees., Joshua.

Onze juffen zijn juf Eva en juf Adrie.
Meester Jaap is onze onderwijsassistent.

We zijn een christelijke school en dragen deze identiteit uit. Daarbij hoort ook onze dagelijkse opening. We volgen de methode Kind op Maandag. We beginnen de dag met elkaar met gebed en sluiten hier ook mee af.

 

Op maandagmorgen gaat onze groep om de week zwemmen in de Koekoek in Vaassen.
Op vrijdagmiddag gaan we gymmen.

 

 

Lezen: Elke schooldag staat er ca. 30 minuten lezen op het programma .

 De methode Estafette wordt hierbij gebruikt om de leestechniek te ontwikkelen. Daarnaast kunnen kinderen voor het stillezen kiezen uit leesboeken, stripboeken, magazines, Engelse boeken, boeken over dieren/landen/natuur etc.

In onze groep werken we met de verwerking van rekenen op een tablet met het programma Snappet, ook oefenen we veel met Squla, het leer-  en oefenprogramma online.

Begrijpend lezen: Op woensdagmorgen werken we met de methode Nieuwsbegrip. Deze methode sluit aan bij actuele onderwerpen. 
In deze lessen komen verschillende vormen van begrijpend lezen aan bod: verwijswoorden, algemeen tekstbegrip, verbanden leggen.

Rekenen: We volgen de methode Wereld in Getallen.

Vooral het leren van de tafels heeft een grote mate van aandacht.

Taal: Onze taalmethode, Taal op Maat, biedt verschillende onderdelen aan, zoals woordenschat, taalbeschouwing, spreken/luisteren en het schrijven van teksten.

Spelling: Onze spellingmethode, Spelling op Maat,  sluit aan bij de methode van de taallessen.

Wereldoriëntatie: Wij werken dit jaar met de wereldoriëntatiemethode van Blink.

Dit is een geïntegreerde methode waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuniek verwerkt zijn.

De lessen hebben een thema waaraan we 6 tot 8 weken werken.

Creatieve vakken: Voor muziek, tekenen en handvaardigheid werken we o.a. met de methode “Moet je doen”.

Daarnaast gebruiken we ook de actualiteit voor deze vakken.

Schrijven: We schrijven nog steeds 2 keer per week met de methode Pennenstreken.

Huiswerk: Sommige kinderen krijgen een woordpakket mee naar huis voor spelling, dat hoort u dan van ons.

En natuurlijk willen we graag dat alle kinderen blijven lezen!!
Ook de tafels oefenen komt vaak terug.

Ieder kind in groep 6 houdt 1x per jaar  een BOEKBESPREKING.