Groep 5/6

 

Welkom in groep 6

Dit jaar zijn we een  groep met 23 kinderen:

Geanne, Isa, Jurgen, Roa, Jesse, Sebastiaan, Elin, Stan, Lieke, Tim, Roan, William, Ize, Anouk, Niek, Daan, Roan, Erwin, Bas, Emma, Iris, Arda, Mees.

Onze juffen zijn juf Eva en juf Adrie.

We zijn een christelijke school en dragen deze identiteit uit. Daarbij hoort ook onze dagelijkse opening. We volgen de methode Kind op Maandag. We beginnen de dag met elkaar met gebed en sluiten hier ook mee af.

 

Op maandagmorgen gaat onze groep om de week zwemmen in de Koekoek in Vaassen.
Op vrijdagmiddag gaan we gymmen.

 

Lezen: Elke schooldag staat er ca. 30 minuten lezen op het programma .

 De methode Estafette wordt hierbij gebruikt om de leestechniek te ontwikkelen. Daarnaast kunnen kinderen voor het stillezen kiezen uit leesboeken, stripboeken, magazines, Engelse boeken, boeken over dieren/landen/natuur etc.

Vanaf deze groep starten we met de verwerking van taal, spelling en rekenen op een tablet met het programma Snappet.

Begrijpend lezen: Op woensdagmorgen werken we met de methode Nieuwsbegrip. Deze methode sluit aan bij actuele onderwerpen. Ook maken de kinderen elke week een les op de computer.

Rekenen: We volgen de methode Wereld in Getallen.

Vooral het leren van de tafels heeft een grote mate van aandacht.

Taal: Onze taalmethode, Taal Actief, biedt verschillende onderdelen aan, zoals woordenschat, taalbeschouwing, spreken/luisteren en het schrijven van teksten.

Spelling: Onze spellingmethode, ook van Taal Actief, sluit aan bij de methode en thema’s uit de taallessen.

Wereldoriëntatie: Wij werken dit jaar met de wereldoriëntatiemethode van Blink.

Dit is een geïntegreerde methode waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuniek verwerkt zijn.

De lessen hebben een thema waaraan we 6 weken werken.

Creatieve vakken: Voor muziek, tekenen en handvaardigheid werken we o.a. met de methode “Moet je doen”.

Daarnaast gebruiken we ook de actualiteit voor deze vakken

Schrijven: We schrijven nog steeds 2 keer per week met de methode Pennenstreken.

Huiswerk: Sommige kinderen krijgen een woordpakket mee naar huis voor spelling, dat hoort u dan van ons.

En natuurlijk willen we graag dat alle kinderen blijven lezen!!

Ieder kind in groep 6 houdt 1x per jaar  een
boekbespreking.