Groep 6/7

In onze klas zitten 22 kinderen. Er zitten 15 kinderen in groep 7. En in groep 6 zitten 7 kinderen.

In de ochtenden besteden we aandacht aan: de opening, rekenen, lezen, taal en spelling.
’s Middags komen naast de creatieve vakken ook wereldoriëntatie, verkeer en huiswerk bespreken, kanjertraining en gym aan bod.

Hieronder vindt u een korte toelichting op de vakken:

Rekenen: Wereld in getallen
De kinderen werken hierbij in een werkboek en kunnen als ze klaar zijn verder oefenen op het chromebook.
Ze werken 2 lessen aan hetzelfde doel, waardoor ze de stof goed kunnen inoefenen.

Taal: Taal op maat
Elk blok bestaat uit een thema. De lessen hebben de volgende onderwerpen: schrijven, woordenschat, spreken en luisteren, zinsopbouw/ grammatica.
Na elk blok maken de kinderen een toets. De lessen maken ze op het chromebook en in een werkboek.

Spelling: Spelling op Maat
Er wordt gewerkt uit het werkboek. Kinderen leren beter spellen als ze het opschrijven omdat ze er dan bewuster over na moeten denken.
Elk blok staan er 1 of 2 regels centraal. Deze worden in de klas opgehangen.

Wereldoriëntatie
Met wereldoriëntatie werken we ook dit jaar weer met Blink.
Hierbij komen de vakken: geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek aan bod.
Ook oefenen de kinderen topo. We starten met de topografie van Nederland en gaan in oktober starten met Europa. De kinderen krijgen hiervoor huiswerk mee.

Begrijpend Lezen
Voor lezen en begrijpend lezen hebben we een nieuwe methode: Blink Lezen. Hierin zit technisch lezen en begrijpend lezen verweven. Om de zoveel weken start er een nieuw thema. De kinderen krijgen hiervoor een leesboek, deze lezen we in de klas. Daarna mogen de kinderen dit boek houden.

Boekendoos/spreekbeurt/werkstuk
Dit schooljaar maakt ieder kind een boekendoos over een boek dat hij of zij heeft gelezen.
Hoe dat werkt krijgt u t.z.t. te horen.

Daarnaast houden ze een spreekbeurt over een onderwerp en maken ze ook een werkstuk. Meer informatie volgt.

Huiswerk
Thuis samen lezen, blijft belangrijk. Ook begrijpend lezen hoort daarbij. Elke week krijgt uw kind huiswerk mee voor taal/spelling en rekenen. Daarnaast komt er ook huiswerk om te leren voor toetsen.

Gym en schoolzwemmen
De kinderen van groep 6 hebben 1x per 2 weken schoolzwemmen. Hierdoor hebben ze 1x per week gym. Dat is op vrijdag.
Groep 7 heeft op maandag en vrijdag gym.
We verwachten dat ze hun gymkleren en gymschoenen die dag meehebben.

Verkeer
In groep 6 en 7 wordt er ook verkeer gegeven. Voor groep 7 komt dit schooljaar ook het verkeersexamen erbij. Nadere informatie volgt.