Groep 7

In onze klas zitten 12 kinderen, door het groepsdoorbrekend werken zitten er soms ook meer leerlingen bij ons in de groep. Op maandag en dinsdag staat Eva voor de groep en de andere dagen van de week Carina. Carina zal op de dinsdag met enkele kinderen extra instructie geven.

In de ochtenden besteden we aandacht aan: de opening, rekenen, lezen, taal en spelling. ’s Middags komt naast de creatieve vakken ook wereldoriëntatie, verkeer en huiswerk bespreken, kanjertraining en gym aan bod. Hieronder vindt u een korte toelichting op de vakken.

Rekenen: Wereld in getallen
Dit jaar zijn we gestart met een nieuwe methode voor rekenen. De kinderen werken hierbij in een werkboek en kunnen als ze klaar zijn verder oefenen op het chromebook.
Ze werken 2 lessen aan hetzelfde doel, waardoor ze de stof goed kunnen inoefenen.

Taal: Taal op maat
Elk blok bestaat uit een thema. De lessen hebben de volgende onderwerpen: schrijven, woordenschat, spreken en luisteren, zinsopbouw/ grammatica.
Na elk blok maken de kinderen een toets. De lessen maken ze op het chromebook en in een werkboek. De woorden van woordenschat krijgen de kinderen elk thema mee om thuis te oefenen voor de toets.

Spelling: Spelling op Maat
Er wordt gewerkt uit het werkboek. Kinderen leren beter spellen als ze het opschrijven omdat ze er dan bewuster over na moeten denken.
Elk blok staan er 1 of 2 regels centraal. Deze worden in de klas opgehangen.

Wereldoriëntatie
Met wereldoriëntatie werken we ook dit jaar weer met Blink.
Hierbij komen de vakken: geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek aan bod.
Ook oefenen de kinderen topo. We starten met de topografie van Nederland en gaan in oktober starten met Europa. De kinderen krijgen hiervoor huiswerk mee.

Begrijpend Lezen
Met begrijpend lezen volgen we de lessen van nieuwsbegrip. Vaak een zeer actueel onderwerp uit het dagelijks leven.

Boekendoos/spreekbeurt/werkstuk
Dit schooljaar maakt ieder kind een boekendoos over een boek dat hij of zij heeft gelezen.
Hoe dat werkt krijgt u t.z.t. te horen.
Daarnaast houden ze een spreekbeurt over een onderwerp en maken ze ook een werkstuk. Meer informatie volgt.

Huiswerk
Thuis samen lezen, blijft belangrijk. Ook begrijpend lezen hoort daarbij. Elke week krijgt uw kind huiswerk mee voor taal/spelling en rekenen. Daarnaast komt er ook huiswerk om te leren voor toetsen.

Gym
De kinderen hebben op dinsdag en vrijdag gym. We verwachten dat ze hun gymkleren en gymschoenen die dag meehebben.

Verder proberen wij u zoveel mogelijk op de hoogte te houden via Klasbord.
Mocht u ons willen spreken, na schooltijd kan dat altijd of stuur een mailtje.

chulleman@knorel-epe.nl
ebrinkman@knorel-epe.nl