Groep 8

Welkom in groep 8 van meester Wim.

De groep bestaat uit 26 leerlingen. Juf Lisanne is onze onderwijsassistent.

We zijn een christelijke school en dragen deze identiteit uit. Daarbij hoort ook onze dagelijkse opening. We volgen de methode Kind op Maandag en zingen mooie liederen.

Op maandag- en vrijdagmiddag heeft groep 8 gym.

Groep 8 werkt samen met groep 7 en met sommige vakken zelfs met groep 5 en 6. De kinderen werken op het niveau dat bij hen past en daarom hebben we de vakken, taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen ingedeeld in verschillende niveaus. De kinderen kunnen op deze manier zichzelf ontwikkelen op het niveau dat bij hen past en daardoor ervaren ze leerplezier.

Lezen: Elke schooldag staat er ca. 30 minuten lezen op het programma .

De methode Estafette wordt hierbij gebruikt om de leestechniek te ontwikkelen. Daarnaast kunnen kinderen voor het stillezen kiezen uit leesboeken, stripboeken, magazines, Engelse boeken, boeken over dieren/landen/natuur, etc.

Begrijpend lezen: Op dinsdag- woensdag- en donderdagmorgen werken we met de methode Nieuwsbegrip. Deze methode sluit aan bij actuele onderwerpen. In deze lessen komen verschillende vormen van begrijpend lezen aan bod: verwijswoorden, algemeen tekstbegrip, verbanden leggen.

Rekenen: We volgen de methode Wereld in Getallen. Dit jaar werken we met de nieuwste versie. Tijdens de instructie lessen gebruiken we het schrift. De taken maken de leerlingen op hun Chromebook.

Taal: Onze taalmethode, Taal op Maat, biedt verschillende onderdelen aan, zoals woordenschat, taalbeschouwing, spreken/luisteren en het schrijven van teksten. De instructielessen gaan digitaal, de zelfstandig werken lessen in het schrift.

Spelling: Onze spellingmethode, Spelling op Maat, sluit aan bij de methode van de taallessen. Alle lessen van spelling worden gemaakt in het spelling schrift.

Wereldoriëntatie: Wij werken met de wereldoriëntatiemethode van Blink. Dit is een geïntegreerde methode waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur verwerkt zijn. De lessen hebben een thema waaraan we 6 tot 8 weken werken.

Creadoe-middag: Tijdens deze middag zijn de bovenbouwgroepen verdeeld en werken in kleine groepen. Er wordt tekenen, handvaardigheid, dans/drama en techniek aangeboden tijdens deze vorm van circuitonderwijs. Elke periode duurt 2 á 3 weken. We maken gebruik van de methode “Moet je doen” en de leerlijnen van natuur en techniek. Daarnaast gebruiken we ook de actualiteit voor deze vakken.

Schrijven: We schrijven nog steeds 1 keer per week met de methode Pennenstreken. Groep 8 wordt uitgedaagd om een verhaal te schrijven aan de hand van een beginzin als ‘stel je voor dat’.

Groep 8 krijgt op dinsdagmiddag Engels van juf Belinda. Hiervoor wordt de methode Take it easy gebruikt. De leerlingen krijgen woordjes en/of zinnen mee naar huis om te leren.

Huiswerk: Sommige kinderen krijgen een woordpakket mee naar huis voor spelling, dat hoort u dan van ons. Zoals hierboven genoemd bij Engels, krijgen de leerlingen hiervoor huiswerk mee om te leren. Voor groep 8 wordt de hoeveelheid huiswerk opgebouwd en wordt er vooral aandacht besteed aan het gebruik van de agenda en het plannen van hun werk thuis. Een agenda is dus een vereiste in groep 8.

En natuurlijk willen we graag dat alle kinderen blijven lezen!!