Groep 8

De groep van juf Mattine.

Groep 8 telt dit schooljaar 19 leerlingen. Het is natuurlijk een spannend jaar, want vóór 1 maart moeten de keuzes worden gemaakt voor het Voortgezet Onderwijs.

Op vrijdagmorgen krijgen de kinderen Engels van Hetty, docente Engels van de RSG Noord-Oost Veluwe. Op dinsdagmiddag hebben de kinderen gym van juf Mattine en op vrijdagmiddag van meester Jeroen. De kinderen moeten hiervoor gymkleren, gymschoenen en een handdoek voor het douchen meenemen.


We zijn een christelijke school en dragen deze identiteit uit. Daarbij hoort ook onze dagelijkse opening. We volgen de methode Kind op Maandag. We beginnen de dag met elkaar met gebed en sluiten hier ook mee af.


Lezen:
Elke schooldag staat er ca. 25 minuten lezen op het programma. De kinderen lezen alleen, samen - bijvoorbeeld duo-lezen of theaterlezen, zijn tutor of lezen voor bij de kleuters. 

Begrijpend lezen:
 We werken met de methode Nieuwsbegrip. Deze methode sluit aan bij actuele onderwerpen. 

Rekenen:
We volgen de methode Wereld in getallen. In groep 8 herhalen we veel lesstof uit groep 7, zoals breuken, procenten en verhoudingen. Ook gaan we verder met cijferend delen en vermenigvuldigen. Verhaalsommen worden steeds belangrijker en we gaan dieper in op het meten en wegen (metriek stelsel). 

Taal:
Onze taalmethode, Taal Actief, biedt verschillende onderdelen aan, zoals woordenschat, taalbeschouwing, spreken/luisteren en het schrijven van teksten.

Spelling:
Onze spellingmethode, ook van Taal Actief, sluit aan bij de methode en thema’s uit de taallessen. Werkwoordspelling komt veelvuldig aan bod in groep 8; het is erg belangrijk dat de kinderen zich steeds meer bewust worden van de regels die gelden voor werkwoordspelling.

Wereldoriëntatie:
Dit schooljaar starten we met 'Blink Wereld', een digitale methode voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek geïntegreerd.

Huiswerk:
De kinderen van groep 8 krijgen huiswerk. 
Omdat huiswerk noteren, plannen en maken/leren vaardigheden zijn die -als voorbereiding op het voortgezet onderwijs- verder ontwikkeld moeten worden, kan het handig zijn dat kinderen een eigen agenda hebben en die bij zich hebben op school.

Ieder kind houdt 1x per jaar een boekbespreking en 1x per jaar een spreekbeurt. Hierover krijgen de kinderen informatie mee.


Eindtoets Primair Onderwijs:
De eindtoets voor groep 8 is op dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 april 2018.

Het schooljaar wordt afgesloten met een afscheidsavond op maandag 9 juli. Deze avond wordt ook de afscheidsmusical opgevoerd.

Informatie groep 8:
Vanaf oktober t/m januari kunt u met uw kind allerlei open dagen van scholen bezoeken. Alle data en uitnodigingen zijn te vinden op onze website bij groep 8. Houd ook de websites van de scholen en de krant goed in de gaten! In de 2e week van februari houden we de doorverwijzingsgesprekken waarin we de schoolkeuze en het advies van de basisschool bespreken. Hierna wordt uw kind vóór 1 maart 2018 aangemeld op de door uw gekozen school.