Groep 8

Welkom in groep 8 van meester Wim.

De groep bestaat uit 12 leerlingen.

We zijn een christelijke school en dragen deze identiteit uit. Daarbij hoort ook onze dagelijkse opening. We volgen de methode Kind op Maandag. Hieruit vertellen we verhalen en praten we over de problemen die zich voor doen in deze verhalen.

Op maandag- en vrijdagmiddag heeft groep 8 gym van meester Dennis.

In groep 8 werken de kinderen op het niveau dat bij hen past en daarom hebben we de vakken, taal, rekenen en spelling ingedeeld in verschillende niveaus. De kinderen kunnen op deze manier zichzelf ontwikkelen op het niveau dat bij hen past en daardoor ervaren ze leerplezier.

Lezen: Elke schooldag staat er ca. 30 minuten lezen op het programma. We gebruiken de methode Blink bij het lezen. Deze methode biedt voor een periode een thema aan waar alle leerlingen in de groep aan werken. Elke leerling leest aan het begin van het thema uit hetzelfde boek. Hierbij worden opdrachten gemaakt. Ook de begrijpend lezen lessen passen bij het thema.

Rekenen: We volgen de methode Wereld in Getallen. Dit jaar werken we met de nieuwste versie. Tijdens de instructie lessen gebruiken we het werkboek. De taken maken de leerlingen op hun Chromebook.

Taal: Onze taalmethode, Taal op Maat, biedt verschillende onderdelen aan, zoals woordenschat, taalbeschouwing, spreken/luisteren en het schrijven van teksten. De instructielessen gaan digitaal, de zelfstandig werken lessen in het werkboek.

Spelling: Onze spellingmethode, Spelling op Maat, sluit aan bij de methode van de taallessen. Alle lessen van spelling worden gemaakt in het werkboek.

Wereldoriëntatie: Wij werken met de wereldoriëntatiemethode van Blink. Dit is een geïntegreerde methode waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur verwerkt zijn. De lessen hebben een thema waaraan we 6 tot 8 weken werken.

Schrijven: We schrijven nog steeds, maar niet meer elke week. Groep 8 werkt niet meer in een methode, maar wordt uitgedaagd om verhalen te schrijven. Hierbij wordt gelet op het handschrift, maar ook op interpunctie en spelling.

Groep 8 krijgt op donderdagmiddag Engels van juf Belinda. Hiervoor wordt de methode Groove me gebruikt. De leerlingen krijgen woordjes en/of zinnen mee naar huis om te leren.

Handvaardigheid krijgen de leerlingen op vrijdagmiddag van juf Carina samen met groep 7.

Huiswerk: Zoals eerder genoemd bij Engels, krijgen de leerlingen hiervoor huiswerk mee om te leren. Topografie wordt ook thuis geleerd, dit jaar staat de topografie van de wereld op het programma.
Voor groep 8 wordt de hoeveelheid huiswerk opgebouwd en wordt er vooral aandacht besteed aan het gebruik van de agenda en het plannen van hun werk thuis. Een agenda is dus een vereiste in groep 8.

En natuurlijk willen we graag dat alle kinderen blijven lezen!!

Groep 8 is het laatste schooljaar op de basisschool. Dit jaar krijgen de leerlingen hun definitieve advies en maken ze hun schoolkeuze voor het voortgezet. Hier volgt een globale planning hoe het jaar in groep 8 eruit ziet.

Oktober/november: Cito B8
Januari/februari: Definitief advies
1 maart: Schoolkeuze + aanmelden
18 en 19 april: Eindtoets
7 t/m 9 juni : Schoolkamp
3 juli: Musical + afscheid

Wil je mij bereiken? Dan gaat dat het gemakkelijkst via de mail: whulsman@knorel-epe.nl