Grote kwaliteitsslag K. Norel

Het afgelopen jaar heeft het team met behulp van de PO raad, directie en intern begeleider een grote verbetering in kwaliteit doorgevoerd: het scherper analyseren van de opbrengsten geeft een op maat gemaakt groepsplan. Leerlingen worden nóg beter in kaart gebracht en er wordt nóg scherper gekeken, wat elk kind nodig heeft voor een optimale ontwikkeling. Ook wordt er meer gedifferentieerd in tijd en aandacht. Niet alleen bij de verwerking maar juist al bij de instructie.

De inspectie meldde ons dat een opwaardering direct naar ‘voldoende’ slechts 5% van de scholen in één jaar lukt. We zijn dan ook blij en trots dat we dit met elkaar hebben weten te bereiken.

Dit betekent dat de K. Norel door de inspectie pas weer over 4 jaar bezocht zal worden.