Nieuwsbrieven

Hieronder de nieuwsbrieven die we dit jaar verstuurd hebben. De nieuwsbrief verschijnt eens per maand. Leerlingen en medewerkers van onze school ontvangen deze automatisch per e-mail. Wilt u óók onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf u dan in via het formulier onderaan de homepage.

Schooljaar 2020-2021

December 2020
November 2020
Oktober 2020
September 2020

Schooljaar 2019-2020

Extra Nieuwsbrief informatie schooljaar 2020-2021
Juli 2020
Juni 2020
Mei 2020
April 2020
Maart 2020
Februari 2020
Januari 2020
December 2019
November 2019

Oktober 2019

September 2019

Onderwerp: Nieuwsflits: staking 30 mei / Kerk & School Gezinsdienst / Avond4daagse / Schoolreisje
Datum: 17-05-2018Beste ouders/verzorgers,

Wellicht heeft u al vernomen dat er weer een stakingsdag voor het onderwijspersoneel in deze regio gaat plaatsvinden.

Deze stakingsdag is op woensdag 30 mei a.s. De leerkrachten van de K. Norel zullen deze dag geen lesgeven. Dit betekent dat uw kinderen die dag vrij zijn.

U weet vast wel waar het de organisatoren van deze stakingsestafette om te doen is, in de media is er regelmatig aandacht voor.

De werkdruk in het onderwijs neemt hand over hand toe, de (financiële) middelen voor de scholen zijn volstrekt ontoereikend. En dat is al jaren zo. De lerarengroep PO in Actie wil laten zien aan de minister dat er echt iets gedaan moet worden aan de werkdruk, salarissen en de verwachte grote tekorten aan leraren de komende jaren. De minister is nu echt aan zet! Er zijn veel bezuinigingen over het onderwijs uitgestort in de afgelopen jaren. Dit kan zo niet langer doorgaan, ook al ligt er nu de belofte om 450 miljoen uit te geven voor betere arbeidsvoorwaarden. Dit geld brengt de investering in het onderwijs niet op het noodzakelijke niveau. Daar is veel meer voor nodig!

Het team gaat deze dag nuttig gebruiken. Wij gaan deze dag met elkaar aan het werk om het onderwijs op de K. Norel verder te verbeteren.

Kerk & School Gezinsdienst


Zondagmorgen 3 juni a.s. vindt weer de jaarlijkse Kerk & School Gezinsdienst plaats, waarbij de 3 ProCon-scholen uit Epe elk jaar worden gekoppeld aan 3 PKN-kerken.
Dit jaar heeft de K. Norelschool haar viering met en in de Goede Herderkerk. De voorganger, dominee Lampen, komt de week voorafgaand aan de dienst langs op school en we zullen op school extra aandacht besteden aan het thema: “Waar ligt jouw kracht?”. Ook studeren we op school de liederen in die deze dienst gezongen zullen worden. Tot slot wordt er in de themaweek nog een video op school gemaakt met o.a. sfeer-impressies uit de groepen; deze wordt getoond tijdens de dienst op 3 juni.

We hopen deze ochtend natuurlijk zoveel mogelijk kinderen van school en hun (groot-)ouders te mogen begroeten! Deze dienst in de Goede Herderkerk begint om 10.00 uur en duurt ca. een uur.

Er is deze ochtend ook oppasdienst voor de allerjongsten.

Klik hier om de uitnodiging nog een keer te lezen.

Avond4daagse

Uiterlijk morgen kunnen de inschrijfformulieren voor de avondvierdaagse worden ingeleverd bij de leerkrachten.

Schoolreisje

Het duurt nog wel even, maar mogen we u herinneren aan de betaling van het schoolreisje? Klik hier voor de schoolreisbrief.

Met vriendelijke groet,

Team K. Norel school