Nieuwsbrieven

Hieronder de nieuwsbrieven die we dit jaar verstuurd hebben. De nieuwsbrief verschijnt eens per maand. Leerlingen en medewerkers van onze school ontvangen deze automatisch per e-mail. Wilt u óók onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf u dan in via het formulier onderaan de homepage.

Schooljaar 2020-2021

December 2020
November 2020
Oktober 2020
September 2020

Schooljaar 2019-2020

Extra Nieuwsbrief informatie schooljaar 2020-2021
Juli 2020
Juni 2020
Mei 2020
April 2020
Maart 2020
Februari 2020
Januari 2020
December 2019
November 2019

Oktober 2019

September 2019

Onderwerp: Uitnodiging rapportavonden
Datum: 27-01-2016


Epe, 27 januari 2016

Betreft: rapporten en rapportbespreking groepen 1 t/m 7

Geachte ouders,

Vandaag krijgen de kinderen het rapport mee naar huis.
Voor ouders van kleuters, die net op school zijn, zal deze avond een kennismaking met de juf zijn.
De kinderen krijgen wél een rapport mee.
Het werk in groep 1 t/m 4 wordt beoordeeld in woorden, vanaf groep 5 zullen ook cijfers gegeven worden.
Sinds vorig jaar koppelen we het rapport en de CITO los. De weken na het rapport worden de CITO toetsen afgenomen. De uitslagen hiervan worden met u op de rapportavonden besproken.

Graag nodigen we u daarom uit op 15 of 17 februari.

Klik hier voor het schema, waarop u kunt zien, wanneer u verwacht wordt. Als u verhinderd bent, wilt u dan ruilen met een andere ouder en het doorgeven aan de leerkracht?
Tussen de tijdstippen van de kinderen van één gezin zit 10 minuten. In die tijd kunt u bij de hoofdingang gezellig een kopje koffie komen drinken.

Wilt u het rapport, na ondertekening weer meegeven naar school?

Met vriendelijke groet.
Namens het team K. Norelschool

Corrianne de Vries
Directeur