Nieuwsbrieven

Hieronder de nieuwsbrieven die we dit jaar verstuurd hebben. De nieuwsbrief verschijnt eens per maand. Leerlingen en medewerkers van onze school ontvangen deze automatisch per e-mail. Wilt u óók onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf u dan in via het formulier onderaan de homepage.

Schooljaar 2020-2021

December 2020
November 2020
Oktober 2020
September 2020

Schooljaar 2019-2020

Extra Nieuwsbrief informatie schooljaar 2020-2021
Juli 2020
Juni 2020
Mei 2020
April 2020
Maart 2020
Februari 2020
Januari 2020
December 2019
November 2019

Oktober 2019

September 2019

Onderwerp: Nieuwsflits: Corona-virus
Datum: 02-03-2020


Beste ouders/verzorgers,
 
Nu de eerste Coronabesmettingen in ons land zijn vastgesteld, kunnen wij ons voorstellen dat u zich afvraagt hoe ProCon-scholen hiermee omgaan. Met deze brief informeer ik u hierover.
 
Net als u vertrouwen wij op informatie en adviezen die wij hierover ontvangen van expertinstanties. Als onderwijs richten wij ons daarbij op de rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl), de GGD Noord- en Oost- Gelderland (https://www.ggdnog.nl) en het RIVM (https://lci.rivm.nl).
 
Als onderwijsbesturen handelen we vanzelfsprekend niet ‘ieder voor zich’, maar laten we ons vertegenwoordigen door de PO-raad (de sectororganisatie namens de onderwijsbesturen voor primair en speciaal onderwijs in Nederland).  De PO-raad informeert ons voortdurend over ontwikkelingen en (nieuwe) adviezen.
 
De deskundige instanties zijn eenduidig in hun advies: ALLE kinderen kunnen gewoon naar school!
 
Heeft uw kind griepverschijnselen en is hij/zij in de buurt van besmettingshaarden geweest (zie hiervoor de meest recente lijst op de site van de RIVM), neem dan contact op met uw huisarts. Bij vermoeden van een Coronabesmetting stelt de huisarts een protocol in werking.  Zijn de griepverschijnselen ontstaan buiten de bekende besmettingsgebieden, dan kunt u ervan uitgaan dat het een gewone griep of verkoudheid betreft. Handel dan net als u altijd doet.
 
Scholen hoeven géén bijzondere voorzorgsmaatregelen te nemen. Mocht er eventueel een besmetting aan het licht komen, dan zijn GGD-instellingen en ziekenhuizen op de hoogte van de protocollen en over de te nemen maatregelen. Zij zullen eveneens de betrokkenen en betreffende school/scholen bijstaan.
 
Het hoeft geen betoog dat extra alertheid verstandig is. Net als u letten we in deze periode erop dat de kinderen zich houden aan de drie basisprincipes om verspreiding van virussen te voorkomen:
1. regelmatig en goed de handen wassen;
2. hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog;
3. gebruik van papieren zakdoekjes.
 
Wij zullen u op de hoogte houden van Corona-ontwikkelingen die onze scholen raken. Afhankelijk van de betreffende ontwikkelingen en context zal ik dat zelf verzorgen of neemt uw schooldirecteur dit voor zijn/haar rekening. Voor nu hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,
 
Ton Diepeveen
bestuurder ProCon
 
Westerenkweg 17
8172 VT Vaassen
0578 – 57 58 06
06 - 22608235