Nieuwsbrieven

Hieronder de nieuwsbrieven die we dit jaar verstuurd hebben. De nieuwsbrief verschijnt eens per maand. Leerlingen en medewerkers van onze school ontvangen deze automatisch per e-mail. Wilt u óók onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf u dan in via het formulier onderaan de homepage.

Schooljaar 2020-2021

December 2020
November 2020
Oktober 2020
September 2020

Schooljaar 2019-2020

Extra Nieuwsbrief informatie schooljaar 2020-2021
Juli 2020
Juni 2020
Mei 2020
April 2020
Maart 2020
Februari 2020
Januari 2020
December 2019
November 2019

Oktober 2019

September 2019

Onderwerp: Nieuwsflits: Update met aanvullende informatie
Datum: 15-03-2020


Vaassen, 15 maart 2020

Betreft: sluiting van alle ProConscholen


Beste ouders/verzorgers,

Vanaf morgen zijn alle ProConscholen tot nader order gesloten

Vanmiddag is bekend geworden dat het kabinet heeft besloten alle scholen in Nederland te sluiten vanwege het Coronavirus. Dit betekent, dat de school van uw kind vanaf morgen, maandag 16 maart in elk geval tot 6 april a.s. gesloten zal zijn.

Onderwijs

Dit betekent natuurlijk niet dat uw kind gedurende de komende periode geen onderwijs zal krijgen. Morgen hebben alle teams van onze scholen overleg over hoe zij het onderwijs aan uw kind(eren) gaan vormgeven. Dit zal veelal digitaal gaan gebeuren. U hoort nog precies hoe dit in zijn werk zal gaan. Ook hoe het bijvoorbeeld gaat als u thuis geen laptop heeft. Er zal een ICT-coördinator worden aangesteld bij wie u terecht kunt bij ICT-vragen. Wij hopen en verwachten dat u als ouders en verzorgers wilt meewerken aan het slagen van het thuisonderwijs van uw kind(eren). U ontvangt morgen, aan het einde van de dag, bericht van de directeur van de school met nadere informatie.

Groep 8

Wij begrijpen uw zorg als uw kind momenteel in groep 8 zit. De leerkracht van uw kind zal u na maandag verder informeren over de oplossingen die specifiek voor deze groep zijn bedacht.

Opvang voor uw kinderen als beide ouders in één van de ‘vitale beroepen’ werken

We begrijpen dat dit voor sommige gezinnen lastige consequenties heeft. Heeft u beiden een baan in de publieke sector en valt uw baan onder de ‘vitale beroepen’ (zie: https://nos.nl/l/2327202) en u heeft geen opvang? Dan kan uw kind in de school opgevangen worden. Neemt u hiervoor svp contact op met de directeur van uw school. We proberen dan samen tot een goede oplossing te komen.

Nog vragen?

Als u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht, kunt u contact opnemen met het stafkantoor van stichting ProCon, via het mailadres: administratie@stichting-procon.nl. Gezien deze bijzondere situatie verzoeken wij u in deze tijd uw mail en de schoolapp regelmatig te lezen. Wij houden u hierin, bij veranderende omstandigheden, op de hoogte.

Met vriendelijke groet, mede namens de schooldirecteuren,

Ton Diepeveen
bestuurder ProCon
 
Westerenkweg 17
8172 VT Vaassen
0578 – 57 58 06
06 - 22608235