Nieuwsbrieven

Hieronder de nieuwsbrieven die we dit jaar verstuurd hebben. De nieuwsbrief verschijnt eens per maand. Leerlingen en medewerkers van onze school ontvangen deze automatisch per e-mail. Wilt u óók onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf u dan in via het formulier onderaan de homepage.

Schooljaar 2020-2021

December 2020
November 2020
Oktober 2020
September 2020

Schooljaar 2019-2020

Extra Nieuwsbrief informatie schooljaar 2020-2021
Juli 2020
Juni 2020
Mei 2020
April 2020
Maart 2020
Februari 2020
Januari 2020
December 2019
November 2019

Oktober 2019

September 2019

Onderwerp: Uitnodiging informatieavond
Datum: 24-08-2016


Epe, 24 augustus 2016

Betreft: infomatieavond

Aan de ouders van alle kinderen,

Zoals u al in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen, is de informatieavond dit jaar voor alle groepen op woensdag 31 augustus van 19.30 -20.15 uur. Wij ontvangen u graag allemaal om 19.30 uur met koffie of thee in de hal.

Daar zullen een aantal informatie hoeken staan:

• Clarinda Telnekes zal voor informatie zorgen over een gezonde schoollunch: wat heeft een kind nodig op een bepaalde leeftijd? En wat is gezond en goed om mee te nemen naar school?

• Anneke Rodenburg van “Tuin en Vlinder” zal u informeren over het natuurlijke speelplein, wat we met elkaar willen gaan realiseren. U kunt zich bij haar opgeven voor de werkgroep om mee te denken over het ontwerp. Het team wordt vertegenwoordigd door Marlies, Melanie, Marjan en Corrianne. Arjen van Triest denkt vanuit zijn professie ook mee. Er zal ook een intekenlijst liggen voor ouders, die niet willen meedenken, maar wel willen meewerken. We hopen op een enthousiaste groep ouders, om er zo met elkaar voor te zorgen dat ons plein een uitdagende speelplek wordt.

• Ook kunt u kennismaken met de leden van de Medezeggenschapsraad en Ouderraad.

Daarna kunt u in het lokaal van uw kind (eren) de methodes bekijken, algemene vragen aan de leerkracht stellen en de informatiebrieven meenemen. Voor ouders van kinderen van groep 8 zal er van 20.00 tot ca. 20.45 uur een voorlichting zijn over de doorverwijzing naar het Voortgezet Onderwijs.

Wilt u het aan de leerkracht van uw kind doorgeven als u verhinderd bent?

Met vriendelijke groet, namens het team,

Corrianne de Vries