Nieuwsbrieven

Hieronder de nieuwsbrieven die we dit jaar verstuurd hebben. De nieuwsbrief verschijnt eens per maand. Leerlingen en medewerkers van onze school ontvangen deze automatisch per e-mail. Wilt u óók onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf u dan in via het formulier onderaan de homepage.

Schooljaar 2020-2021

December 2020
November 2020
Oktober 2020
September 2020

Schooljaar 2019-2020

Extra Nieuwsbrief informatie schooljaar 2020-2021
Juli 2020
Juni 2020
Mei 2020
April 2020
Maart 2020
Februari 2020
Januari 2020
December 2019
November 2019

Oktober 2019

September 2019

Onderwerp: Nieuwsflits: dinsdag 29 augustus "Nieuwjaarsreceptie"!
Datum: 25-08-2017

    


Van harte welkom op onze “Nieuwjaarsreceptie”

Dit nieuwe schooljaar starten we met een informele, ongedwongen en gezellige “Nieuwjaarsreceptie” voor alle ouders én leerlingen.

Op dinsdag 29 augustus verwachten we u samen met uw kind tussen 18.00-19.00 uur in de klas. Hebt u meerdere kinderen op school, dan verdeelt u de tijd even.

Uw kind laat u het klaslokaal, de plek waar hij of zij zit zien en er liggen verschillende methoden die u kunt bekijken. Ook ligt er een informatiefolder over de groep voor u klaar en uiteraard kunt u kennismaken met de leerkracht. Deze avond kunt u ook een exemplaar van de nieuw jaarkalender meekrijgen in het lokaal van uw (oudste) kind, de digitale versie staat inmiddels op de website (klik hier).

Maar het belangrijkste deze avond vinden we de ontmoeting met/tussen ouders en kinderen!

In de week van 4 september zullen de zgn. ouder-kind-leerkracht gesprekken voor groep 1 t/m 8 plaatsvinden. Bij groep 1 worden, in tegenstelling tot eerdere berichten, óók de kinderen verwacht. In de nieuwsbrief van volgende week krijgt u daar nog meer informatie over. Let op: tijdens de Nieuwjaarsreceptie kunt u hiervoor intekenen op het inschrijfformulier in de klas van uw kind. U krijgt geen aparte uitnodiging en bevestiging meer!

Zoals u al weet, werken we vanaf dit schooljaar in groep 5 t/m 8 met tablets van Snappet. Ouders kunnen hierover uitleg krijgen ná de Nieuwjaarsbijeenkomst, van 19.00-19.45 uur in het lokaal van groep 6/7.

Met vriendelijke groet,

Team K. Norel school