Nieuwsbrieven

Hieronder de nieuwsbrieven die we dit jaar verstuurd hebben. De nieuwsbrief verschijnt eens per maand. Leerlingen en medewerkers van onze school ontvangen deze automatisch per e-mail. Wilt u óók onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf u dan in via het formulier onderaan de homepage.

Schooljaar 2020-2021

December 2020
November 2020
Oktober 2020
September 2020

Schooljaar 2019-2020

Extra Nieuwsbrief informatie schooljaar 2020-2021
Juli 2020
Juni 2020
Mei 2020
April 2020
Maart 2020
Februari 2020
Januari 2020
December 2019
November 2019

Oktober 2019

September 2019

Onderwerp: Nieuwsflits: infoavond over branden / schoolplein / ouderpanel
Datum: 12-10-2017

    


Beste ouders/verzorgers,

INFORMATIE-AVOND BURGERENK

Vanavond om 19.00 uur is er een informatie-avond in de Burgerenk.

Daar zullen de buurtagent en een gemeente-ambtenaar aanwezig zijn, om gerichte vragen te beantwoorden over de branden van de afgelopen week in onze wijk.

Gisteren heb ik contact gehad met de burgemeester. Hij leeft mee met al onze gezinnen en nodigt iedereen van harte uit voor de informatie avond.


WE GAAN WEER AAN DE SLAG
!

Met de tweede fase van het natuurlijk schoolplein wordt in de vakantie gestart! Nu wordt het grote plein onder handen genomen. We zijn blij dat ook dit deel van het plein een natuurlijke, gezonde speelplek gaat worden.

De laatste tijd is er veel onderzoek gedaan naar het effect van natuurlijk spelen. Het blijkt, dat een uitdagende, groene omgeving belangrijk is voor een gezonde ontwikkeling. Een gezond schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert de beweging en blijkt een positief effect te hebben op het concentratie-vermogen en de leerprestaties, maar ook op het sociale klimaat.

Wij merken dat zelf ook al op het kleine plein: kinderen spelen meer samen en er zijn veel minder onenigheden.

Het zal dus de komende tijd, wat “passen en meten” zijn, maar daar krijgen we een prachtig plein voor terug!


OUDERPANEL OP DONDERDAG 2 NOVEMBER VAN 19.45-20.45 UUR

Met het ouderpanel willen we de betrokkenheid van ouders bij de school en het onderwijs vergroten en daar waar mogelijk komen tot verbeteringen van het onderwijs dat gegeven wordt.

Ook geeft het de gelegenheid om verheldering te geven over de keuzes die de school maakt, heeft gemaakt of wil gaan maken.

Deze avond willen we peilen hoe er gedacht wordt over:

Tot welke verbeteringen van de rapporten kan het werken met Snappet leiden?

U kunt zich voor deze avond opgeven via de mail: directie@knorel-epe.nl

Met vriendelijke groet,

Team K. Norelschool