Groep 4/5

Dit jaar zitten er 8 kinderen in groep 4 en 14 in groep 5. 

Leerkrachten
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is Avital Veldman-Jansen voor de groep. Woensdag is Melanie Dijkgraaf voor de groep. 

We zijn een christelijke school en dragen deze identiteit uit. Daarbij hoort o.a. onze dagelijkse opening. We volgen de methode Kind op Maandag. We beginnen de dag met elkaar met gebed en sluiten hier ook mee af. 

Elke dag staat naast de opening; lezen, taal, spelling en rekenen op het programma. Ook kanjertraining, de creatieve vakken, gym en wereldoriëntatie komen aan bod. 

Lezen: Elke schooldag staat er lezen op het programma. De methode Estafette wordt hierbij gebruikt om de leestechniek te ontwikkelen. Daarnaast kunnen kinderen voor het stillezen kiezen uit leesboeken, stripboeken, magazines, boeken over dieren/landen/natuur etc.
Voor begrijpend lezen werken wij met Nieuwsbegrip. Deze methode biedt wekelijks een actuele tekst aan. 

Rekenen: Wereld in getallen
Iedere week zijn er 4 instructielessen waarbij 1 leerdoel per keer centraal staat en 1 les zelfstandig werken waarbij leerdoelen worden herhaald.
Aan het eind van een blok worden 3 verschillende toetsen afgenomen: 

·       Minimumtoets (basisvaardigheden die beheerst moeten worden)

·       Basistoets (De nieuwe leerdoelen die dit blok zijn aangeboden)

·       Projecttoets (Rekenvaardigheden m.b.t. meten, tijd, geld, wegen) 

Taal en Spelling: Taal op Maat en Spelling op Maat 

De leerstof van taal en spelling is verdeeld over 8 thema’s. Bij taal komen woordenschat, taalbeschouwing, luisteren en spreken en schrijven aan bod. Instructie-lessen en zelfstandig werken-lessen wisselen elkaar af. Na een thema volgt een toets.  

Ook bij spelling wisselen instructie- en zelfstandig werken-lessen elkaar af. De spellingkaarten van het betreffende thema hangen in de klas. De verwerking wordt schriftelijk gemaakt in werkboeken. De kinderen oefenen in het werkboek ook met korte dictees en aan het eind van het thema volgt het controledictee met woorden van de behandelde categorieën. 

Schrijven: In groep 4 leren de kinderen de hoofdletters aan. In groep 5 werken de kinderen verder aan het automatiseren van het verbonden schrift.  

Gym
Op maandag- en donderdagmiddag staat gym op het rooster. Op maandagmiddag gymt groep 4. Groep 5 zwemt 1 keer in de 2 weken op maandag. Op donderdagmiddag gymt groep 4 met groep 3 en groep 5 met de NT2 klas.

Zwemmen
Om de week gaat groep 5 schoolzwemmen met groep 6 en de NT2 klas op maandag in De Koekkoek in Vaassen. 

Creatieve vakken: Voor muziek, tekenen en handvaardigheid werken we met de methode “Moet je doen”. 

Wereldoriëntatie: Sinds enkele jaren werken we met een nieuwe methode voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek: Blink Wereld geïntegreerd. Na ieder aangeboden thema werken de kinderen individueel of in een groepje aan een eigen gekozen project, passend bij het thema.
Voor de verkeerslessen maken we gebruik van de onlinemethode van Veilig Verkeer Nederland. 

Zelfstandig werken
We zijn hard bezig om het zelfstandig werken in de groep in goede banen te leiden. En voor veel kinderen is dat nog best lastig. We werken met maatjes, waaraan je wel wat mag vragen. Om dit goed te regelen, gebruiken we de dobbelstenen, waarmee je kunt aangeven of je niet gestoord wil worden(rood), wel even wil helpen (groen), of dat je een vraag hebt(?).  Het kan ook zijn dat wij aangeven dat het rood moet zijn en dat ze dus alleen moeten werken. De vragen mogen dan even (ongeveer 10 minuten) bewaard worden tot een later tijdstip. 

Huiswerk

·       Thuis samen of alleen lezen blijft belangrijk!  Voorlezen, hardop lezen

·       Heel belangrijk blijft ook het automatiseren de tafels t/m 10 bij groep 5.

·       In het tweede deel van het schooljaar gaan de kinderen van groep 5 een spreekbeurt houden. Ze mogen dan voor de klas vertellen over een eigen gekozen onderwerp.  

Contact
Via SchoolWapps versturen we informatiebrieven. U kunt ons persoonlijk en via de mail vragen stellen of zaken doorgeven.
Als u één van ons wilt spreken, dan het liefst na schooltijd. Mailen kan natuurlijk ook.
Toelichting over alle zaken die met school te maken hebben, zoals algemene schoolregels, zending, de kalender, afval maar ook wettelijke regelingen, CJG, GGD, logopedie enz. zijn te vinden op onze kalender of in onze schoolgids 2020-2021 die binnenkort weer op de website te vinden is.

Avital Veldman-Jansen: ajansen@knorel-epe.nl
Melanie DIjkgraaf: mdijkgraaf@knorel-epe.nl