Groep 5/6

Dit jaar zitten er 22 kinderen in groep 5/6! Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag staat Carina Hulleman voor de klas, op donderdag is dat Avital Veldman. Avital is t/m de kerstvakantie met zwangerschapsverlof, zij wordt vervangen door Hannah van den Bosch.

We zijn een christelijke school en dragen deze identiteit uit. Daarbij hoort o.a. onze dagelijkse opening. We volgen de methode Kind op Maandag. We beginnen de dag met elkaar met gebed en sluiten hier ook mee af. Daarnaast vertellen we de verhalen uit Kind op maandag en zingen christelijke liederen.
Elke dag staan naast de opening lezen, taal, spelling en rekenen op het programma. Ook kanjertraining, de creatieve vakken, gym en wereldoriëntatie komen aan bod. 
 
Rekenen: Wereld in getallen
Met rekenen werken we met Wereld in Getallen 5. Er zijn 9 blokken per schooljaar. Per blok komen verschillende doelen aan bod. Per week zijn er 4 lessen, les 5 is een test-je waarbij de leerlingen zelf kunnen kijken of ze de aangeboden doelen hebben behaald.

Taal: Taal op maat
De leerstof van taal is verdeeld over 8 thema’s. Bij taal komen woordenschat, taalbeschouwing, luisteren en spreken en schrijven aan bod. Instructie-lessen en zelfstandig werken-lessen wisselen elkaar af. De verwerking wordt gemaakt in het werkboek.

Spelling: Nieuw Nederlands Junior
De leerstof van spelling is verdeeld over 8 blokken. Er worden 1 of 2 nieuwe doelen per blok aangeboden. Daarnaast geven we drie keer per week een 5 woorden en 1 zin dictee om de verschillende doelen te blijven oefenen. Instructie-lessen en zelfstandig werken-lessen wisselen elkaar af. De verwerking wordt gemaakt in het werkboek.

Lezen: Atlantis
Tijdens de leeslessen werken we met de Atlantis. Hierin oefenen we begrijpend lezen en technisch lezen. Elke dag beginnen we met 15 minuten stillezen. Verder hebben we 4 lessen in de week waarbij we de methode volgen.

Chromebook
De kinderen werken met een Chromebook. Hierop wordt de automatisering/verdieping van rekenen, taal en spelling gemaakt. De basis bij alle vakken is in werkboeken op papier.

Schrijven: Pennenstreken
Dit jaar gaan we verder met het automatiseren van het blokhandschrift..

Wereldoriëntatie: Blink Wereld
We gebruiken de methode Blink Wereld. De vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek en topografie komen apart aan bod.

Kanjer 
In de groep staat kanjer wekelijks op ons programma. We volgen de lessen van de methode maar hanteren ook de gedragsregels en hebben regelmatig een klassengesprek over de kanjerregels.

Creatieve vakken
Voor de beeldende vakken maken we gebruik van de methode Laat maar zien. We volgen hier de leerlijn zodat de kinderen met verschillende technieken en materialen in aanraking komen. Voor muziek gebruiken wij de methode 123Zing.

Gym en zwemmen
Op vrijdagmiddag staat gym op het rooster. Eén keer per twee weken gaan we zwemmen in de Koekoek. Dat is altijd op maandagochtend.

Contact
Via Klasbord versturen we informatie over de groep. U kunt ons persoonlijk en via de mail vragen stellen of zaken doorgeven.
Als u één van ons wilt spreken, dan het liefst na schooltijd. Mailen kan natuurlijk ook.
Toelichting over alle zaken die met school te maken hebben, zoals algemene schoolregels, de kalender, afval, maar ook wettelijke regelingen, CJG, GGD, logopedie enz. zijn te vinden op onze kalender of in onze schoolgids 2023-2024 die binnenkort weer op de website te vinden is.

Carina Hulleman – chulleman@knorel-epe.nl
Hannah van den Bosch – hbosch@knorel-epe.nl