Groep 5/6

 

Welkom in groep 5/6.
Dit jaar zijn we een combinatie groep met 19  kinderen.

In groep 5 zijn dat: Evi, Nynke, Hugo, Mirre, Steyn, Sammy-Jo, Suze, Demi, Kaelan en Luca.

In groep 6A zijn het: Sem, Senne, Mirte, Lotte, Juwan, Maaike, Zoey, Sophie en Jelle.

Onze juffen zijn juf Adrie en juf Irene.

We zijn een christelijke school en dragen deze identiteit uit. Daarbij hoort ook onze dagelijkse opening. We volgen de methode Kind op Maandag. We beginnen de dag met elkaar met gebed en sluiten hier ook mee af.

 

Op maandagmiddag gaat onze groep naar Gym.

Gymkleren, handdoek, badslippers, eventueel een badmuts mee.

1 x in de 2 weken gaat onze groep op vrijdagmorgen zwemmen in zwembad De Koekoek in Vaassen.

Lezen: Elke schooldag staat er ca. 25 minuten lezen op het programma .

 De methode Estafette wordt hierbij gebruikt om de leestechniek te ontwikkelen. Daarnaast kunnen kinderen voor het stillezen kiezen uit leesboeken, stripboeken, magazines, Engelse boeken, boeken over dieren/landen/natuur etc.

Begrijpend lezen: Op woensdagmorgen werken we met de methode Nieuwsbegrip. Deze methode sluit aan bij actuele onderwerpen. Ook maken de kinderen elke week een les op de computer.

Rekenen: We volgen de methode Wereld in Getallen.

Vooral het leren van de tafels heeft een grote mate van aandacht.

Taal: Onze taalmethode, Taal Actief, biedt verschillende onderdelen aan, zoals woordenschat, taalbeschouwing, spreken/luisteren en het schrijven van teksten.

Spelling: Onze spellingmethode, ook van Taal Actief, sluit aan bij de methode en thema’s uit de taallessen.

Wereldoriëntatie: Wij werken dit jaar met de wereldoriëntatiemethode van Blink.

Dit is een geïntegreerde methode waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuniek verwerkt zijn.

De lessen hebben een thema waaraan we 6 weken werken.

Creatieve vakken: Voor muziek, tekenen en handvaardigheid werken we o.a. met de methode “Moet je doen”.

Daarnaast gebruiken we ook de actualiteit voor deze vakken

Schrijven: We schrijven nog steeds 2 keer per week met de methode Pennenstreken.

Huiswerk: Sommige kinderen krijgen een woordpakket mee naar huis voor spelling, dat hoort u dan van ons.

En natuurlijk willen we graag dat alle kinderen blijven lezen!!

Ieder kind in groep 5 houdt 1x per jaar 
spreekbeurt.
Ieder kind in groep 6 houdt 1x per jaar een boekbespreking.