Beste ouders/verzorgers,

Een stad is een verzameling straten, parken en pleinen. Er staan huizen, gebouwen en schuurtjes. Zo’n stad kun je aanwijzen op een landkaart.
Maar een stad is ook een plek vol verhalen, over mensen van vroeger en nu.

In deze adventstijd gaan we met de kinderen op reis naar verhalenstad Betlehem. We horen het bijzondere verhaal van Ruth, een vrouw uit Moab. Zij komt met lege handen naar Betlehem, maar ontdekt daar hoe God voor mensen zorgt. Ze trouwt met Boaz en samen krijgen ze een kind, dat later de opa van koning David wordt.

Eeuwen later gaan Jozef en Maria op reis naar Betlehem. Daar wordt Jezus geboren: een koningskind, de Messias, de Zoon van God. Na zijn geboorte gaan de wijzen uit het Oosten op zoek naar het kind. De Schriftgeleerden vertellen dat ze in Betlehem moeten zijn. Zo hebben de oude profeten het al voorspeld: uit Betlehem komt iemand die voor de mensen zal zorgen!

We hopen dat de verhalen ook deze periode weer tot leven komen in de klas. Ik wens u alvast een mooie en gezegende kerst!

Met vriendelijke groet,
Erik Idema
Hoofdredacteur van Kind op Maandag

Week 48: 29 nov.-3 dec. 2021
Noömi gaat terug naar Betlehem, Ruth 1:14a
Ruth gaat met Noömi mee, Ruth 1:14b-22
Bij Boaz, Ruth 2:1-17

Week 49: 6-10 dec. 2021
Het plan van Noömi, Ruth 2:18 - 3:6
Op de dorsvloer, Ruth 3:7-18
Een kind van Betlehem, Ruth 4

Week 50: 13-17 dec. 2021
Zacharias krijgt een goed bericht, Lucas 1:5-25
Gabriël komt bij Maria, Lucas 1:26-38
Maria en Elisabet, Lucas 1:39-56

Week 51: 20-24 dec. 2021
Johannes wordt geboren, Lucas 1:57-80
Jozef droomt, Matteüs 1:18-25
Jezus wordt geboren, Lucas 2:1-20